Archive | Словник

Тлумачний енцеклопедичний словник Гладуна

Імідж та репутація

Імідж (від англ. Image [ɪmɪdʒ] – «образ», «зображення», «відображення») – це сукупність уявлень та загальноприйнятих законів, що склалися в громадському суспільстві про те, як повинна вести себе людина, компанія, у відповідності зі своїм статусом, як повинні співвідноситися між собою права і обов’язки в даному статусі. Репутація (лат. reputatio — обдумую, споглядаю) або реноме (фр. renommée) […]

Continue Reading

Реакція, взаємодія (визначення у бізнес словнику)

Реакція або взаємодія – це дія або дії потенційного клієнта, які стали наслідком (результатом) організованої маркетингової кампанії по просуванню продукту організації. Мета будь-якої дії з просування в організації є отримання реакції (взаємодії) потенційного клієнта, Вашої цільової аудиторії. Оцінка ефективності по просуванню – це кількість реакцій потенційних клієнтів. Кількість реаукцій чи взаємодій потенційних клієнтів – це […]

Continue Reading

Політика організації, організаційна політика це (визначення у бізнес словнику)

Політика організації або організаційна політика (англ.: Policy of organization) – це правило, принцип, вказівки або/та спосіб дій, завдяки яким можна досягнути основної мети. Організаційна політика або політика організації (компанії, підприємства) – це сукупність усіх рішень і заходів, прийнятих організацією для постановки стратегічних цілей, завдань і їх досягнення. Організаційна політика – це різноманітні прийоми, спрямовані на […]

Continue Reading

Менеджмент, управління організацією (визначення у бізнес словнику)

Менеджмент (англ. Management – управління, керівництво, адміністрування) або управління в організації – це процес прогнозування, планування, організації, мотивації, координації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти мету організації. Менеджмент або управління організацією – це вид діяльності, яка передбачає систему скоординованих дій суб’єкта на об’єкт для виконання певних організаційних завдань. Менеджмент – це певна […]

Continue Reading
Tactics_HLADUNglossary

Тактика, тактичне планування (визначення у бізнес словнику)

Тактика (грец. Τακτικός «що відноситься до побудови військ», від τάξις «стрій і розташування») – це військово-теоретична дисципліна, складова частина стратегії у військовому мистецтві, що включає теорію і практику підготовки і ведення бою з’єднаннями, частинами і підрозділами різних видів і родів військ на суші, в повітрі (космосі), на море і в інформаційному просторі. Тактика охоплює вивчення, […]

Continue Reading
planning_HLADUNGlossary

Планування, плани організації (визначення)

План (англ. Plan) – це ряд попередньо обміркованих дій, заходів, об’єднаних послідовно для досягнення мети з можливими термінами виконання. Планування (англ. Planning) – це оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставлених цілей у певні строки. Планування – це процес досягнення своєї ідеальної картини. Тому, якщо не має описаної ідеальної картини, важко буде прописати кроки до її досягнення, а також […]

Continue Reading
Strategy_HLADUNglossary

Стратегія, стратегічне планування (визначення)

Стратегія (англ. stategy) – це мистецтво планування будь-якої діяльності, засноване на точних прогнозах (певному плані) для досягнення певної мети. Стратегія – це загальний план ведення війни. Стратегічний план – це широкомасштабний намір, який має бути реалізованим в короткий термін, для досягнення мети. Стратегічний план розрахований на те, щоб привести в порядок або розширити велику область діяльності […]

Continue Reading
Data_HLADUNGlossary

Дані (визначення)

Дані (англ. data) – це згрупована інформація; представлення фактів, понять або інструкцій у формі, прийнятною для спілкування чи комунікації, інтерпретації, або обробки людиною або за допомогою автоматичних засобів. Дані – це піддається багаторазовій інтерпретації представлення інформації у формалізованому вигляді, придатному для передачі, зв’язку або обробки. Дані – це подання користувачами інформаційних систем ймовірно достовірної інформації у […]

Continue Reading
Information_HLADUNGlossary

Інформація, інформаційна частинка (визначення)

Інформація (від лат. Informātiō – “роз’яснення, уявлення, поняття про що-небудь”, від лат. Informare – “надавати вид, форму, навчати; мислити, уявляти”) – це певні уявлення та поняття, які складаються з інформаційних частинок, що відображають: факти, події, речі, ідеї, поняття та предмети, які в певному контексті мають конкретний зміст і якими люди можуть обмінюватися у процесі спілкування. […]

Continue Reading